Malala logo

ОПИТ И ДОВЕРИЕ


Отнасяме се с внимание и разбиране към всяко дете, успяваме да спечелим децата с индивидуално отношение към всяко от тях и да им помогнем да усвоят основни социални умения и да ги подпомогнем в образователния процес. Опитът си пренасяме ежедневно в работата с децата в малки групи или в индивидуални сесии, като основната ни цел е чрез игри и забавни занимания те да развиват своя потенциал, уменията си за общуване, да ги насърчаваме да се изявяват. 

Основни цели в работата ни са:


> осигуряване качествена грижа за всяко дете
> зачитане правата на детето - защита от пренебрежение и всякакви форми на дискриминация
> право на образование; право  на развитие; достоен жизнен стандарт
> социална интеграция
> пълноценен живот
> комплексното въздействие водещо до възстановяване и развитие на увреденото дете или юноша
> създаване на оптимални условия,  възпитателна и интеграционна работа с децата
> насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността
> придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието
> компенсиране на образователни пропуски