Malala logo

За нас

За нас е важно да подкрепяме и зачитаме всяко дете, да задоволим нуждите му и да работим върху онова, което е наистина необходимо за неговото развитие.

Стараем се да отговорим максимално на очакванията на родителите съобразно специфичните нужди на техните деца.За наши приоритети сме избрали:

Във всичко, което правим да влагаме много ентусиазъм, любов и търпение, така че процесът на обучение и терапиите ни да бъдат удоволствие, а не задължение, за да може добрите резултати да идват колкото може по-бързо и лесно.

Подкрепящо и адекватно отношение с вниамние и любов към децата и техните родители.

Регулярно да провеждаме срещи с участието на всички ангажирани в процеса на подпомагане на детето – родители и терапевти, с цел обсъждане етапите на взаимопомощ.

Да помагаме на децата за усвояването на академични знания и социални умения посредством образователни програми и полезни и мотивиращи игри, които са едновременно забавни и увлекателни.

Да не се фокусираме върху дефицитите на децата, а да работим върху това да виждаме способностите им и техния огромен потенциал.

Стремим се не да бъдем успешни, а да бъдем ценни.

За специалните деца

Всички деца имат специална нужда от свобода, доверие и обич. Различните деца са онези големи герои, които идват за да ни научат на толерантност  и доброта. Те гледат на живота с мъдростта на победители, защото всяка дума,  всяка стъпка, всяка преодоляна болка за тях е победа. Тяхната най-специална нужда е да бъдат обичани и приемани заради това, което са.

Вдъхновение и предизвикателство е конатктуването със специални деца, защото те са най- големия пример за силата на човешкия дух. Ще се радваме Вашите деца да ни приемат за свои приятели. Няма да си говорим какво не може Вашият малък герой, а заедно ще откриваме в какво е силата му.

За родителите

Децата със специални нужди не са изпратени при специални родители - те правят родителите си специални.  Да бъдеш родител на дете със специални нужди не е за слаби сърца - изисква се сърце, което има способността да съдържа цялата любов и щастие, които идват с тази специална роля.
Ние ще бъдем с вас за да сме Ви от помощ в търсенето на начини и идеи за предоставяне на по-пълноценна грижа за децата Ви.
Ви консултиране и психологическа подкрепа, свързана с осъзнаване и посрещане на широкия спектър от проблеми, свързани със специфичните потребности на децата с увреждане. При консултирането се реализира двустранен процес на взаимодействие, в резултат на който родителите повишават своите умения да се справят  с една реална ситуация. То съдържа в себе си информиране, учене, подкрепа. Благодарение на тези основни елементи чрез консултирането се постига по - високо ниво на функциониране на детето в определена сфера на живот и дейност.
Чрез регулярно провеждане на срещи ще обсъждаме етапите на развитието на детето, ще Ви оказваме практическо подпомагане с цел повишаване качеството на грижа към децата.

Консултации и подкрепа на родители и учители:

Родителите са фундаментален фактор в развитието на детето и основен участник и партньор в терапията му. Ние консултираме и обучаваме всеки  родител непрекъснато. Провеждаме и групово обучение по тема на родители и на учители при предварително заявено желание.