Malala logo

Готови за ПЪРВИ КЛАС

Image

Пътят на развитие на всяко дете е индивидуален, затова и в училищна възраст 6-7 год. децата постъпват с различен капацитет и опит – знания, умения, навици. Ако и на Вашето дете му предстои да постъпи в училище, но Вие се притеснявате дали неговата готовност за сложните процеси на обучение е достатъчна, е добре да откриете затрудненията му още в предучилищна възраст и да му помогнете да ги преодолее.

Какво е това училищна готовност?
Училищната готовност включва качествата, способностите и уменията , които детето има към момента на постъпване в училището - интелектуални, физически, емоционални, комуникативни и личностни качества. Това помага на децата лесно и безболезнено да влязат в новия училищен живот, да приемат новата социална роля на „ученик”, успешно да усвояват нови знания. Във връзка с това детски център Малала предлага:

Психологическа готовност на детето за училище (индивидуални занимания):
. Формиране на необходимите психологически предпоставки за учебна дейност, които помагат на детето да се адаптира към условията на училището и новата среда;
. Преодоляване на емоционални и поведенчески затруднения;
. Емоционално развитие- работа върху емоции и чувства, разпознаване на емоции – собствените и на другите;
. Изразяване на чувства, изграждане на умения за даване на обратна връзка;
. Изграждане на адекватна самооценка на детето;
· Формиране на интерес към ученето;
. Мотивация;
· Способност за проявяване на собствена инициатива и дейност;
. Редуциране на нежелателно поведение;
· Изграждане на способности , умения и качества за справяне с новите отговорности в училище ;
· Способност за справяне с разочарованието;
· Способност за справяне със страха от нови ситуации;
· Изграждане на доверие в себе си и собствените си способности;

Когнитивна готовност за училище
(индивидуални занимания / групови занимания):
· Развиване и стимулиране на основните когнитивни процеси- памет, внимание, мислене;
. Развиване на пространствени и времеви представи;
. Развиване на въображение и фантазия;
. Развиване на умения за имитация;
· Логично съгласувано мислене, способност за разпознаване на отношения и модели;

Моторна готовност за училище (групови занимания):
· Развиване и подобряване на фината моторика, зрително- моторна координация „ръка-око”, сръчност на пръстите и ръцете;
· Развиване и разнообразяване на сетивния опит- тактилен, слухов, зрителен;

Социална готовност за училище (групови занимания):
• Изграждане на умения за адаптация в нова среда;
· Изграждане на умения за спазване на правилата и способността им да се съобразяват с тях;
· Формиране на умения за разрешаване на конфликти;
. Насърчаване на взаимодействието между децата и подкрепа на поведението в игрови ситуации, с цел стимулиране на общуването;
. Изграждане на способности за пренасяне на усвоени навици и умения в други ситуации от ежедневието;
Ако и Вие разбирате добре, че училищната готовност не се изразява единствено в това може ли детето да чете и да пише, а искате да се убедите, че Вашият бъдещ първокласник притежава необходимото социално развитие, умения за организация, внимание, памет, моторна координация изключително важна за справяне с проблемите при писане, оцветяване, рязане, лепене, зрително-пространствено възприятие, то ние сме готови да Ви помогнем. Помогнете и Вие на децата и себе си в техния преход към училищния живот и своевременно се опитайте да предотвратите бъдещи проблеми, свързани с това.
КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ: Тел за контакт – 0888 415 906
КОГА: Групови занимания – вторник, сряда и четвъртък – 9:00 и 10:30 с продължителност 1 ч и 30 мин
Индивидуални занимания – с предварителна договорка съгласно графика на центъра с продължителност 1 час