Malala logo

Кога да потърсите детски психолог?

Image

Детски психолог 

Детският психолог помага на възрастните да разберат какво се случва с детето им, помага в  преодоляването на  психологическите трудности, които са възникнали  и  установява контакт между детето и възрастния.   В процеса на психологическа работа детският психолог/ психологът включва не само детето, но и родителите. Терапевтичната работата е насочена към идентифициране на причините за проблема и намиране на неговите решения. Детския психолог е добре запознат с детайлите на детското развитие и чрез игрови техники би могъл да установи откъде идва проблемът и да създаде хипотези за решаването му или да даде насоки за терапевтична работа.

 Кога да потърсим детски психолог?

Има ситуации в живота, в които като родители, не намираме подходящо решение и начин да помогнем на детето си да се справи с дадена ситуация или възникнал проблем.  Такива биха могли да бъдат:

  • Предстоящо тръгване на детска градина/училище;
  • Притеснения, свързани с нарушения в развитието на детето;
  • Конкуренция между братя/сестри; Раждане на друго дете в семейството;
  • Развод на родителите;
  • Смърт и загуба на значим човек;
  • Агресия;
  • Тревожност, депресия;
  • Страхове

Как протича първата среща с детския психолог?

Обикновено детският психолог първо говори с родителите, запознава се с причината, поради която се обръщат за помощ, запознава се с подробности, свързани с възникналия при детето проблем. След срещата детския психолог преценява  коя форма на работа с детето и неговото семейство ще бъде най-полезна в  конкретния  случай.

 Каква е продължителността на терапевтичния час?

Продължителността на терапевтичния час е 50 мин.

Какво включва работата на детския психолог?

Методите на работа на детския психолог включват различни терапевтични техники: игрова терапия;  беседа; психодиагностика (тестване), рисуване и моделиране (арт-терапия), разказване и измисляне на истории (приказна терапия) и др. 

В кои направления работи детския психолог?

Индивидуална работа с деца;

• Консултация на родители;

• Индивидуална работа с възрастни;

• Психокорекционна работа;

• Психодиагностика на връзките родител-дете;

• Семейно консултиране;

Какви са принципите на работа на детския психолог?

• Не причинявай вреда!

• Не оценявай!

• Бъди  безпристрастен!

• Принципът на информираното съгласие е необходимостта да се обясняват на родителите всички особености на психологическата работа с детето им.

• Зачитай  правото на детето и родителите на чувства!

• Спазвай принципът на поверителност, т.е. запазването на професионалната тайна!

• Спазвай принципът на професионалната компетентност: не предприемай  онези области на работа, с  които сам не си добре запознат!

Митове и легенди за работата на детския психолог.

Мит № 1-  Само психолог, който има собствени деца, може да работи като детски психолог. Това не е така, защото в работата си психолога разчита на обективни познания и факти, а не на своя личен живот.

Мит № 2-  Добрия детски психолог е специалист с дългогодишен опит. Не е задължително. Много деца и подрастващи установяват по - лесно  контакт с по-млади специалисти, с  които могат  да общуват пряко и неформално.

Мит № 3-  Детският психолог е лекар. Това съвсем не е така. Не бива да бъркате детски психолог с детски психиатър. Образованието на първия е психологическо, а на  другия образованието е медицинско. Детския психолог/ психолога  не лекува, не поставя диагнози и не предписва хапчета. Той има други работни инструменти.

Мит № 4 - Детският психолог ще обясни на детето ми как да се държи. Това е заблуда. Често родителите вярват, че след разговор с детски психолог поведението на детето веднага ще се промени. Но това не се случва. Детският психолог няма да изнася лекции на детето и да обяснява как да се държи. Детският психолог има напълно различни цели и задачи. Той трябва да установи добър, доверен контакт с детето и да помогне на детето да разбере по-добре себе си, своите чувства и мисли, своите желания и мотиви за действия. Само чрез това разбиране в поведението на детето ще започнат промени