Malala logo

Ученици със затруднения в ученето – не ги лишавайте от възможност за образование

Image

Сигурни сме, че добрите учители ще намерят следващите съвети и идеи за особено ценни. Възможността и удоволствието за работа с ученици със специални нужди в класната стая е и сериозна отговорност. Необходима е подготовка – запознаване с психологията на тези деца, евентуална промяна на учебната програма за тях, структурирана среда, допълнителна квалификация и т.н.

Да обучават деца със специални образователни потребности със сигурност ще бъде едно от най-големите предизвикателства за професионалния възпитател. Добре е всеки един от тях да помисли за тези съвети и стратегии.

Учениците със затруднения в ученето са тези, които демонстрират сериозно разминаване между академичните постижения и интелектуалните способности в една или повече области като устно изразяване, слушане с разбиране, писмено изразяване, основни умения за четене, четене с разбиране , математическо изчисление, математически разсъждения, правопис и др.

 

Изброили сме някои от най-често срещаните проблеми на ученици със затруднения в ученето:

 

Ученикът.....

 

Има бедна слухова памет както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Има ниско ниво на толерантност и високо ниво на чувство за неудовлетвореност.

Има ниско самочувствие.

Лесно се разсейва.

Трудно му е, понякога и невъзможно, да остане с ангажирано внимание за по-продължителни периоди от време.

Наблюдава се спонтанност в изразяването. Често не може да контролира емоциите си.

Много лесно се обърква.

Има известни затруднения в работата с други хора в малки или големи групи.

Има проблеми с координацията.

Липсва му гъвкава мисъл - трудно е да се убеди в друго.

 

 

Важно е да се разбере, че учениците със специални обучителни нужди не са недееспособни или необучаеми деца. По-скоро те се нуждаят от диференцирано обучение, съобразено с техните отличителни способности за учене.

 

Скъпи учители, опитайте се да използвате тези подходящи стратегии при обучението на децата със специфични проблеми:

 

·         Насърчавайте съвместни дейности за обучение, когато е възможно. Поканете учениците с различни способности да работят заедно по конкретен проект или към една обща цел.

·         Осигурете им устна инструкция за четене за ученици със СОП. Предложете им тестове и упражнения в устен формат, така че оценката им да не е прекомерно повлияна от липсата способност за четене.

·         Осигурете им обучение с чести проверки за напредъка. Нека знаят, колко добре напредват както сами за себе си, така и за общите класни цели.

·         Давайте незабавна обратна връзка за обучението им. Те трябва бързо да виждат връзката между това, което се преподава и това, което са научили.

·         Направете дейностите за класа сбити и кратки, когато е възможно. Дълги, продължителни проекти са особено затормозяващи и разочароващи за изпълнение и изучаване за деца с обучителни трудности.

·         Учениците със СОП имат трудности при изучаването на абстрактни термини и понятия. Когато е възможно, предоставяйте им конкретни обекти и събития-такива, които те могат да докоснат, да чуят, да помиришат и т.н.

·         Учениците със специални обучителни проблеми имат нужда и трябва да получават много специфични похвали. Вместо просто да им се каже: "Добре се справи," или "Добра работа", бъдете сигурни, че възхваляващите коментари, са насочени директно към признаване на конкретна дейност. Например, "Аз съм особено доволна от начина, по който организирахте училищния празник"

·         Когато е необходимо, повтаряйте инструкции или поднасяйте информация и в писмена и в устна форма. Това е от значителна необходимост за обучението на децата със специфични нужди в училище.За тях е огромна помощ да използват колкото се може повече от своите сензорни възприятия.

 

Не разчитайте само на себе си, когато работите с ученици със специални нужди. Терапевти, лекари, както и други специалисти би следвало да са на разположение в училището, като част от образователния екип. Включени в екипа могат да бъдат специални педагози, диагностици, родители, социални работници.

Когато се работи съвместно и се споделят  идеи, може да бъде съставен адекватен план за  целенасочено обучение за всички деца със специални нужди в училищата.