Malala logo

Всички деца са специални - как да познаете, когато детето се нуждае от специална помощ

Image

Ако сте родител, който има дете със специална нужда или подозирате, че може да има известно забавяне в развитието му;  Или сте доставчик на услуги свързани с грижи за деца, които имат диагностицирано увреждане; Или може би бихте искали да се грижите за всички деца в приобщаваща среда и да помогнете с обучение и ресурси. Ако някое от горните описания важи за вас, ще се радваме, ако следващите редове се окажат полезни.

 

Ние знаем, че всяко дете е специално, а някои деца се нуждаят от специални грижи, поради физически, здравословни, емоционални или поведенчески проблеми в развитието си. За да се отговори на нуждите на детето, е от решаващо значение родителите и професионалистите в областта на грижите за деца да създават и поддържат партньорство, за да помогнат на детето да достигне пълния си потенциал.

 

Тъй като всяко дете е уникално и има уникални потребности, не може да се прилага единен подход към грижите за всички деца със специални нужди, дори и към тези с еднакво увреждане или специална нужда. Практиката на включване означава приобщаване на деца като част от една група или обща програма за грижи за деца.

 

Надяваме се, че ще оцените тази информация като полезна и ще ви помогне да намерите допълнителните ресурси, които може да са ви необходими за това специално дете, за което се грижите.

 

Насоки за наблюдение на Вашето дете

 

Децата се различават много в това, как се учат да правят нещо и кога се учат. Ето какво е добре да следите, когато наблюдавате детето. Ако забележите някои от тези поведения последователно, е добре да  поискате да се свържете и да заведете детето си при професионалист.

 

·         ВИЗУАЛНИ

•   Изглежда, че има проблеми при следене на хора или предмети.

•   Държи главата си в напрегнато или неудобно положение, като я накланя на едната или другата страна, или напред и назад, когато гледа обект.

•   Има проблеми при фокусиране или при контакт с очите.

•   Изглежда, че има проблеми с намирането или събирането на малки предмети от пода.

•   Затваря едното око при гледане на отдалечени обекти.

 

·         СЛУХОВИ

•   Може да има чести ушни, носови или гърлни инфекции или алергии.

•   Не гледа към източника на гласове или не реагира на силни шумове до четири месечна възраст.

•   Не използва орален език, както се очаква за неговата възрастова група.

•   Повишава силата на звука на телевизора или играчките.

•   Завърта тялото, за да наклони ухо към звук.

•   Има трудности при разбирането на това, което се казва.

•   Вдишва предимно през устата.

 

·         ЗРИТЕЛНИ

•   На една година не отговаря на лица и предмети, или не признава познати хора. Детето не търси скрит предмет  или  човек и не очаква появяването му.

•   На две годни не идентифицира прости части на тялото, като ги посочва, не разпознава подобни предмети или себе си в огледалото. Не може да казва прости думи и да назовава познати обекти.

•   До тригодишна възраст не може да следва прости указания и команди. Не имитира възрастни. Не започва да участва в творчески процеси.

•   До четиригодишна възраст не дава правилни отговори на въпроси като: Какво правиш, когато ти се спи /си гладен? Няма активно въображение, не може да слуша кратка история. Не прави разлика между различните форми и цветове, не се преструва или имитира нещо.

•   На възраст от пет до шест години не разбира понятията днес, утре или вчера. Не може да сортира според различни качества (например форма, цвят, размер). Не може да посочи форми, цветове и някои букви. • Не може да „рецитира 1-10“ - детето не разбира, че цифрите представляват количество (напр. Може да получи три ябълки, може да постави една салфетка за всяко дете). Детето не може да задържи вниманието си или да изпълни определени задачи.

 

·         КОМУНИКАЦИЯ

•   Необичайно тихо е.

•   До шест месеца, рядко издава шум или гукане.

•   На една годинка  не разбира първите думи като мляко, биберон или „чао“. Не казва „мама“ или „тата“.

•   На двегодишна възраст рядко разпознава имена на членове на семейството или общи обекти. Не посочва предмети или хора, с които да изрази желание или нужда.

•   До тригодишна възраст не следва прости указания или говори с изречения от три или четири думи.

•   До четиригодишна възраст не разказва истории, реални или измислени, нито често задава въпроси. Не говори в изречения от четири или пет думи и има реч, която не е разбрана от възрастните.

•   До петгодишна възраст не знае възрастта си и не може да отговори на поставени въпроси кой, какво, къде, кога или защо. Използва прости изречения.

 

·         ДВИЖЕНИЕ 

• Наблюдавате странно положение на тялото.

• Между три и шестмесечна възраст няма добър контрол върху главата, ръцете и краката. Не изследва пръстите и предметите с уста и не е развило способността да фокусира очите върху даден обект.

 • До една година не е пълзяло, седяло, вдигало предмети с пръстите си.

 • До две години не е проходило или има трудности при ходене без помощ. Не може да рита голяма топка, не се наблюдава необходимост да освобождава енергия и да използва физически умения. Не може да  използва лъжици или чаши.

·         До тригодишна възраст не стъпва нагоре или надолу по стълбите, често пада при бягане и не може да прелисти страниците на книга. Не рисува линии и прости форми, не е активно или не тества физически ограничения.

 • До четиригодишна възраст има затруднения с  дейности, като например да стои на един крак, да скача от място, да върти педали на триколка, да хваща голяма  топка, да затваря юмрук. Не може да хвърли и да хване топка, не може да върви назад.

• До петгодишна възраст има трудности при прескачане редувайки краката си, не може да се изтласка с люлка. Не може да структурира мъниста със среден размер. Не може да се облече с минимална помощ.

 

·     ИГРИ

 • До три месеца не се усмихва.

 • На възраст от 12 до 24 месеца не играе игри от типа "peek-a-boo" или "pat-a-cake".

 • До тригодишна възраст не подражава на родител или детегледачка в изпълняване на рутинни задачи като измиване на ястия, готвене или друга домакинска работа например.

• До тригодишна възраст се наблюдава тенденцията да играе повече само, отколкото с други деца. Не се занимава със съвместно проучване и игра с връстници. Не играе целенасочено или не инициира игра чрез побутване или дори удряне. Не взаимодейства с възрастни и деца извън семейството.

• До четиригодишна възраст не играе групови игри , като например „криеница“.

 •До навършване на петгодишна възраст не споделя и редува. Не изразява загриженост или състрадание, когато е уместно. Не показва загриженост за дете, което плаче или е в беда.

 

·         ОБЩО ПОВЕДЕНИЕ

• До шестмесечна възраст детето избягва да бъде държано, не се успокоява лесно. • Не обръща внимание или не се фокусира върху дадена дейност толкова дълго, колкото другите деца от същата възраст.

• Избягва или рядко прави контакт с околните.

• Опитва се да прави неприятни неща, които биха разочаровали повечето деца на тази възраст.

 • Често действа или изглежда много упорито или агресивно.

• Изглежда изключително срамежливо или отчуждено.

 • Не обича да се докосва.

 • Не обича да има определени видове материали или дрехи до тялото.

• Третира други деца, животни или предмети жестоко или разрушително.

• Склонно е често да разваля нещата.

• Показва насилствено поведение, като измъчвания, боеве или удряне на други деца в ежедневието си.

• Не разпознава опасни ситуации, като ходене между превозни средства по улицата или скачане от високи места.

• Склонно е често да боледува или да се оплаква от главоболие или стомашни болки.

• Има проблеми със съня, храненето или ходене до тоалетна.

• Прекалено импулсивно, активно или разстройващо се е.

• Не отговаря на дисциплина, както други деца от същата възраст.

 • Има трудности при синхронизиране на мисли, действия и движения.

 • Не се нуждае от одобрение от родител или от лицето, което се грижи за него.

 

И все пак - някои поведения може да са причина за безпокойство, но може и  просто да са част от темперамента или личността на детето, затова не на всяка цена е подходящо да се пречупи характера на детето.

 

Имам притеснения: какво да правя сега?

 

    Ако смятате, че детето ви или детето,за което се грижите, може да не се развива със същото темпо като другите деца на тази възраст, може би е време да предприемете нещо. Като родител,подходящо е да споделите вашите притеснения най-напред с детегледачката или с личния лекар на детето си или с друг близък човек, който заема главна роля в отглеждането му. Когато започнете да посещавате различни занимания с терапевтичен характер, е добре да работите заедно с терапевтите, които да изготвят план за наблюдение на детето, да описвате поведението му във времето и в различни ситуации.

 

Наблюденията над детето са единствено и само наблюдения,те не са диагноза. Това наблюдение може да помогне за планирането на дейности, които да бъдат съчетани с неговите умения и способности. Терапевтите, които работят с детето поставят основите и дават ясни насоки, които ще помогнат на родителите да наблюдават детето си по-внимателно. Ето някои общи препоръки, които трябва да имате предвид, когато наблюдавате:

 

•   Опитайте се да бъдете възможно най-обективни.

•   Не пропускайте да отбелязвате дата на всички наблюдения, за да можете по-добре да търсите промени и модели.

•   Напишете точно какво прави или казва детето.

•   Следете всяка дейност повече от веднъж.

•   Не забравяйте да търсите както силни, така и слаби страни.

 

Някои неща, върху които да помислите

 

След като сте събрали някаква конкретна информация за детето си, използвайте следните въпроси, които да ви помогнат да поставите наблюденията си в перспектива. Те ще са ви от полза, за да решите дали детето се развива само по свое собствено темпо или е дете, което може да се нуждае от външна помощ.

 

•   Дали детето е прогресирало с течение на времето, или е в застой?

•   Дали детето е пренебрегнато от други деца, защото той или тя не може да се справи с тях, подиграват му се или не разбира правилата на игрите?

•   Вашите очаквания за детето реалистични ли са, като се има предвид всичко, което знаете?

•   Дали детето има проблеми в определени часове от деня, като например време на хранене, време за спане или време за лягане или по време на определена дейност?

•   Възможно ли е детето да се концентрира и да се занимава с някаква дейност?

•   Дали детето е креативно, когато играе с играчки и игри, или пък винаги играе с тях по същия начин?

•   Дали детето има добро енергийно ниво или винаги е уморено?

•   Дали детето има много алергични симптоми като кашлица или кихане, обриви или сърбящи очи?

•   Възможно ли е детето да направи избор за дейностите и да действа независимо?

•   Дали детето изглежда объркано и загрижено, когато е с други деца или в училище?

 

След като отговорите на тези въпроси, може да откриете, че промяна в графика или средата на детето ще помогне да се решат тези проблеми. Може също така да откриете, че в този момент е необходимо да потърсите помощ от квалифициран доставчик на услуги или от вашия медицински специалист.

 

Не забравяйте – ако имате наблюдения и впечатления от добри доставчици на услуги, свързани с детски грижи, трябва да споделите с останалите родители, за да могат и те да потърсят качествена професионална помощ за своите деца.