Malala logo

Защо е толкова трудно човек с аутизъм да ви гледа в очите?

Image

Защо е толкова трудно за човек с аутизъм да направи контакт с очите. Какво можем да направим - и какво не трябва да правим за насърчаване на това важно социално умение?

 

Използването на контакт с очите е важно невербално комуникационно поведение, което повечето от нас използват автоматично в социалните взаимодействия. Да погледнат в очите околните обаче може да бъде много предизвикателно за някои хора с аутизъм – възрастни и деца. Защо е така?

Отговорът на този въпрос е труден, защото изследванията и клиничният опит   създават смесено послание за това колко трябва да се наблегне на усвояването и утвърждаването на това умение.

 

Защо е важен контактът с очите?

 

От една страна знаем, че контактът с очите помага на хората да съобщят интереса и вниманието си на партньора в разговорите. Също така е важно да комуникираме с интерес към социално взаимодействие с някого. И разбира се, неспособността да се направи контакт с очите може да бъде погрешно разбрана от другите като безразличие или невнимание.

 

 

Когато контактът с очите е стресиращ

 

    От друга страна, актът на контакт с очите е изключително стресиращ за някои хора, засегнати от аутизъм. Има много книги и статии, написани от възрастни с аутизъм, които описват ужасния стрес, който изпитват, когато родители и учители се опитват да ги накарат да ги погледнат в очите по време на разговори. В много случаи те описват по-нататъшното разсейване и не могат да се съсредоточат върху разговора поради това настояване.

Тези чудесни хора разказват също, че когато другите им дават възможност да общуват по-удобно (без контакт с очите), те могат да участват в разговори и да се изявяват в училище, работа и да взаимодействат социално много по-спокойно.

 

 

Трябва ли да осъществим контакт с очите?

 

    И така, трябва ли да настояваме за контакт с онези, които смятат, че е неудобно? Както при много сложни въпроси, най-добрият отговор вероятно е "зависи".

    Първо и най-вече ви съветваме да започнете, като проучите какво означава проблемът за вашето дете. Как да направите така, че контактът с очите да му повлияе? Помага ли му да обръща внимание на разговора или го затруднява?

 

Алтернативни начини за провокиране на интерес

 

Може да се окаже, че контактът с очите е толкова стресиращ за вашето дете, че то обръща по-малко внимание, когато го поискате. В този случай е уместно да потърсите алтернативни начини детето да покаже на другите, че е заинтересовано и да им обърне внимание.

 

Можете например да предложите някои от следните опции:

 

* Предложете на детето да покаже интереса си, като се изправи лице в лице, но все пак остане на разстояние.

* Помогнете на детето да научи някои социално подходящи изрази, които то може да използва, за да покаже вниманието си. Например: да каже "да" или "добре" или дори "мхм-мхм". Важно е да му помогнете да разбере, че тези малки коментари трябва да дойдат, когато другият човек не говори, а не да го прекъсва. Можете да упражнявате  това заедно.

 * Детето може дори да каже на някого "Слушам те внимателно, въпреки че не те гледам".

 

Знаци, които ви показват, че трябва да насърчите контакт с очите

 

В същото време сме виждали, че осъществяването на контакт с очите ясно подобрява вниманието на много деца, които имат аутизъм. Ако забележите, че детето ви не обръща внимание, освен ако то не прави очен контакт, тогава насърчаването на това умение може да е важно за неговия успех и независимост в живота.

 

Как да насърчим детето да ни погледне в очите?

 

    Ето някои общи стратегии, които можете да практикувате. Обръщаме внимание, че тези стратегии не могат да заместят индивидуализираната терапевтична програма под ръководството на квалифициран специалист. Поведенческите терапевти използват разнообразни подходи за насърчаване и увеличаване на контакт с очите. Те могат да включват засилване на естествения и спонтанен случай на контакт с очите и увеличаване продължителността на контакт с очите по време на разговор.

    Когато въвеждате ново умение, важно е да го преподавате на малки стъпки, бавно да напредвате с очакванията си, едновременно с напредването на детето ви. Препоръчваме да се практикува в случайни и лични ситуации с малко други изисквания за неговото внимание.

Също така имайте предвид, че в някои ситуации има по-важни приоритети, отколкото контакт с очите.

 

1.Извличане на поглед

 

Първата стъпка към предизвикване на контакт с очите може да бъде паузата, която ще направите преди да отговорите на детето си. Така че, ако то задава въпрос или пита за нещо, задръжте за няколко секунди, преди да му отговорите или предложите нещо. Това може да е достатъчно, за да го накара да погледне към вас, за да разберете дали ви слуша. Когато го направи, веднага отговорете и го похвалете, че сте направили контакт с очите.

Това може да бъде толкова просто, колкото да кажеш: "Харесва ми как ме гледаш" или просто "Изглеждаш добре".

След това, ако искате да увеличите продължителността на очния контакт, помолете го да поддържа контакт с вас и да изчака няколко минути, преди да му дадете това, което иска. По време на тази пауза можете да му обясните как ви насърчава да отговаряте на неговите молби това,че ви гледа умолително в очите.

 

2.Въз основа на интересите

Специалните интереси могат да бъдат друг начин за насърчаване на контакт с очите. Дали детето ви просто обича да говори за специално шоу или специална колекция, която има? Може би е по-вероятно да потърси погледа ви, когато го ангажирате с тези теми? Това е прекрасен начин да го окуражите.

 

 

3.Визуални опори

Разбира се, може да се окаже, че за да ви поглежда често в очите, просто трябва да го подсещате редовно. В такъв случай може да опитате някои стратегии, за да "хванете окото му". Може дори да си измислите ваш специален знак за подсещане – стига това „да работи“ и на детето да му е забавно.

Изследванията и клиничният опит доказват, че много деца с аутизъм отговарят по-добре на визуални знаци. Визуалната подкрепа може да бъде особено полезна за подсилване на очакванията в тази посока. В крайна сметка целта е да се премахнат гласовите указания и напомняния.

 

 

4.Групи по поведенческа терапия и социални умения

Ако детето ви вече посещава поведенческа терапия, контактът с очите и упражненията за вниманието му са ценни умения, върху които да работят. Терапевтът може да работи с Вас и вашето дете по персонални препоръки. Това вероятно включва набор от поведенчески стратегии, които могат да помогнат за увеличаване на контакта с очите в естествената среда на дома, училище и игра. Използвайте подходящи игри за развитие на зрителните възприятия и уменията за проследяване – следене с поглед на движещи се ярки играчки, вглеждане в образа на възрастен, наблюдаване на предмети и др.

 

Терапевтът може да започне, като направи оценка на поведението на вашето дете. В идеалния случай е необходимо да се наблюдава как детето взаимодейства с другите в разнообразни ситуации на реалния живот. Например, терапевтът ще иска да събира информация за това колко често то гледа в очите и кога може да избягва погледа. Помогнете за това, като следите и вие детето си и опишете тези случаи.

Въз основа на наблюдения ви, заедно ще разработите план за увеличаване на очния контакт при определени ситуации.

 

Надяваме се, че тези стратегии и предложения ще се окажат полезни.