Malala logo

Обучението на ученици със специални нужди - една перспектива за всеки професионален възпитател

Image

„Като учител в масово училище, аз съм работил с голям брой ученици със специални нужди. Това е трудно на моменти, а в други случаи, носи доста радости. Учениците, които имат трудности при ученето винаги представляват предизвикателство: Какво мога да направя, за да помогна на това дете да достигне своя потенциал? Как мога да помогна на този ученик да успее в училище?“

 

            Със сигурност понякога може да се чувствате сами, когато се занимавате с ученици със специални нужди. За разлика от преди години, днес за педагозите  има редица ресурси на разположение в техните училища и райони. За съжаление, много учители просто не успяват да използват тези ресурси.

Първият източник на ресурси би трябвало да е специализиран професионален екип в училищата. Възползвайте се от експертните познания и опит на учители и помощници в училището си, които работят с ученици със специални нужди. Тези специалисти са имали продължително обучение за работа с деца с обучителни проблеми и поведенчески затруднения. Поискайте да се срещнете със специалния координатор, психолог, специален педагог в училището си, за да обсъдите спецификата на тези ученици, които са едно допълнително предизвикателство за вас. Попитайте за стратегии, които биха могли да бъдат успешни за тези ученици.

 

    Когато преподавате конкретен елемент, не разчитайте само на вашия учебник; поинтересувайте се дали експертите в специалното образование имат някакви идеи, които да помогнат на учениците със специални нужди по-добре да разбират и преработват представената в учебниците информация. Попитайте ги за идеи за промяна в някои учебни дейности и начина на оценяване. Повечето качествени терапевти на деца със специални образователни потребности са посветени на учениците си и искат да им помогнат да успеят в масовите училища сред децата в норма. Те често се чувстват разочаровани, че учителите в класната стая не могат да разчитат на своите знания и опит с децата, за да им съдействат с уроците и дейностите в училищния план. Не правете тази грешка. Ако наистина искате да помогнете на детето, приоритетно е да се срещнете с неговия личен терапевт или координатор във вашето училище и да изберете правилната стратегия заедно.

Втори ресурс, който може да ви е от помощ за да обучавате успешно дете със специални нужди е индивидуален план за обучение. Обикновено това представлява списък с много специфични цели и задачи за ученика - и това често включва стратегии за помощ на детето да успее. Обичайно са включени и възможни модификации, предназначени именно да бъдат от помощ на учителите за запознаване с най-добрия начин, по който да отговорят на нуждите на конкретното дете. Задължително е да получите копие от поверителна папка с описани специфики на всеки ученик със специални нужди. Ако не сте, моля изискайте ги от вашия специален отдел в училището. Невероятно е колко малко учители никога не са виждали и не са поискали да се запознаят с този важен документ.

 

    Друг ресурс, вярвате или не, е взаимстване на идеи от начина на обучение на  надарени и талантливи деца във вашето училище или друго учебно заведение. Много стратегии, прилагани за надарени ученици също работят много добре с  децата със специални нужди. И в двата случая - талантливи или провокирани ученици,  се нуждаете от насоки, които им позволяват да работят със свое собствено темпо, с високи очаквания за успех. Тези стратегии карат учениците да правят връзки в техния живот, което от своя страна повишава мозъчната активност.

 

    Учениците със специални обучителни потребности се нуждаят от голяма доза насърчение. Това, което се случва често е, че ученикът иска да постигне нещо, но се чувства изолиран от останалите ученици, когато той или тя не е в състояние да изпълни определена задача. Това причинява на детето силно неудовлетворение. Без правилно насърчение и успокоение, ученикът може да се почувства глупав и потиснат, а това може да доведе до апатия към училището. Детето мисли за себе си „Защо да опитвам, аз всеки път просто се провалям? Аз съм глупав, така или иначе, така че не е нужно да правя това.“

Един от начините за справяне с подобен проблем е да промените подобна  негативна нагласа у детето и да му помогнете да се съсредоточи върху своите силни страни, а те със сигурност не са малко при всяко дете.

 

    „Веднъж имах един ученик, дефиниран като дете със специални нужди. За седмица, аз не можех да го накарам да направи нищо в класната стая. Той се ядосваше много, че никога не може да се справи с никакви задачи. Когато най-сетне успях да го убедя да говори за това, той просто каза: „Аз съм тъп и не мога да направя нищо.“  Сякаш се бе отказал. След разговор с майка му и неговия личен терапевт-специален педагог, научих, че математиката е един от любимите му предмети, въпреки че той беше с ниска ефективност по този предмет. Реших да възложа задачи по математика чрез използване на рисуване и оцветяване. Този прекрасен младеж подскочи от радост след дадената възможност, той създаде красива, математически правилна картина. А аз, вместо просто да кажа „Добра работа!“ и да отместя листа, се възхитих искрено от изпълнението на неговата задача. Въодушевено повтарях отново и отново, че това което е направил е страхотна работа и му повтарях колко умен е той. Това продължи с всяка следваща задача за период от няколко седмици, докато най-накрая забелязах, че всичките му работи показват голямо подобрение. Той вече участваше в клас,  имаше по-малко пристъпи на гняв, постигаше задоволителни и дори по-високи оценки. И така между модификации на уроците и ентусиазирано насърчение, детето се превърна от кръшкач с ниско самочувствие в успяващ ученик удовлетворен от себе си в своите постижения.“

 

Всички ученици със специални нужди са способни на успех. Всеки от тях може да успее според неговата индивидуална способност. Имайте това предвид, когато  работите с деца със специални нужди в класа си.

 

Накратко:

 

o   Работете в тясно сътрудничество със специалния отдел за образование и други помощници, които имат отношение към обучителната работа с това дете.

o   Запознайте се с психологията на тези деца подробно и с индивидуалния план за работа с тях, съставен от квалифицирани специалисти в тази област за да направите нужните промени.

o   Говорете с родителите на тези деца и разберете какво ги мотивира.

o   Позволете на учениците със специални нужди да имат избор в дейността си и използвайте стратегии при обучението им.

o   И преди всичко, насърчавайте с ентусиазъм.

 

Съсредоточете се върху силните страни на вашите ученици  в подкрепа на техните слабости. Нека всеки ученик знае, че вярвате в него или нея. Наградите ще бъдат огромни, както за вашите ученици така и за вас.