Malala logo

Световен ден за информираност за аутизма

Image

Днес 2 април е Световен ден за информираността за аутизъм . Вече девет години  аутизъм-организации по целия свят отбелязват деня с уникални мероприятия за набиране на средства и за повишаване на осведомеността.  Не оставайте безразлични и вие на този ден!

Следната информация не е предназначена за диагностика или лечение и не трябва да се възприема като лична консултация. Такава е уместно да се проведе с квалифициран медицински специалист и / или поведенчески терапевт.

Всяко дете или възрастен с аутизъм е уникален. Терапиите и подкрепата, могат да работят в помощ за едни, но за други е възможно да не са подходящи. В резултат на това планът за терапия на всеки трябва да бъде съставен след цялостна оценка на силните страни, както и предизвикателствата.

В зависимост от нуждите си, децата аутисти могат да получат широка гама от терапии. Обикновено те включват комбинация от поведенческа терапия, речева терапия, трудова терапия, обучение на социални умения, а понякога и хранителна терапия. Освен това, родителите могат да се възползват от обучение за това, как да се работи с децата у дома. В най-добрия вариант, родители, учители и терапевти работят заедно, за да интегрират своите подходи в цялостното ежедневие на детето.

 

 

Ранна интервенция за аутизъм

 

Аутизъм може да бъде надеждно диагностициран на 2-3 годишна възраст, а в някои случаи дори и при 18-месечни бебета. Навременната диагностика е важна, защото изследванията показват, че високото качество на ранната интервенция може да подобри живота, социалните умения и ежедневната функция както в училищна възраст на детето, така и най-вероятно през целия му живот.

Ранната интервенция включва работа с детето на цялото семейство в тясно сътрудничество с екип от професионалисти. В някои ранни програми за интервенция, в идеалния случай дори терапевти влизат в дома за предоставяне на услуги. Това може да включва обучение на родителите,  както и терапевтични сесии в домашна среда .

Други програми осигуряват терапия в специализиран център, в класна стая или предучилищна и училищна възраст.

Тези програми наблягат на взаимодействия чрез игра на базата на поощряване за  споделяне, внимание и комуникация. Въпреки, че тези специфични програми може да не са налични във вашия район, техните принципи могат да бъдат интегрирани в програмата на вашето дете.

Програмата за ранна интервенция на детето ви също трябва да включва регулярни терапии със съответните специалисти, необходими за справяне с всякакви потребности - сетивни, говорни, хранителни, моторни и други, свързани с  аутизма. Такива специалисти са психолози, речеви терапевти, логопеди, ерготерапевти, физиотерапевти и други.

 

Интервенция за деца в училищна възраст

 

С израстването и развитието на детето, нуждата от допълнителна подкрепа е все по-голяма. Осезаемо тя се чувства с настъпване на момента, в който детето-аутист започне да придобива социални умения и умения за учене. Когато деца с аутизъм влизат в  училище, например, е необходимо да се прилага целенасочена комуникация, подкрепа в усвояването на социални умения за обучение, както и специализирани подходи към преподаването, а дори и  индивидуална образователна програма.

Подрастващите с аутизъм могат да се възползват от подобни подходи, които насърчават по-успешен път към възможности за независимост и заетост в зряла възраст.