Malala logo

Създайте ред и организирайте деня – детето има нужда от това

Image

Всеки човек има нужда от ред и организация в живота си, за да функционира по-спокойно. Опитайте се да създавате такъв и в ежедневието на детето си. Регламентирани задължения, стъпки, които да следва.

Изработвайте заедно с детето правила, които да спазва, за да се подобри собствената му дисциплина.

Оставяйте бележки и съобщения за да му напомняте за важните задачи, така ще му помогнете да не се разсейва толкова и да не забравя ангажиментите си. Изработвайте заедно програма за деня или дори за седмицата с неговите текущи задължения, предвидени мероприятия и се старайте по възможност да ги спазвате. Така детето ше придобие навици, ще се приучи на режим, който е важен за него, за да не се обърква, да функционира спокойно, без напрежение.Бъдете постоянни в поведението си спрямо детето – в начина на създаване на дисциплина. Объркващо за малкия човек е когато родителите си противоречат, когато обкръжавашите го най-близки за него хора не са единни в изискванията си и нарушават реда в неговия живот.

Необходимо е постоянство и предсказуемост – за детето със специфични потребности е нужен ясен и точен режим на деня и постоянство на заобикалящата го действителност, защото иска да разбере какво се случва около него и да успее да улови събитията: това му дава чувство на увереност и сигурност.

Организирайте живота на принципа: ясна повторяемост и постоянство. Създайте режим – ставане, лягане, закуска и т.н. в едно и също време. Ясни правила: ядене и пиене само на масата и т.н. Режимът не трябва да му пречи да живее и когато се налага – да се променя (поради болест или друго). От друга страна, режимът трябва да е съобразен и с детето – кога учи по-лесно, колко време има нужда от сън и дали има, и т.н.

Най-често неговите страдания произтичат от непознаването на неговите потребности и липса на подготовка от страна на специалистите, на екипност и работеща система.